ล็อคอิน เฟสไม่ได้ครับ

มีคนไทยไหมเอ๋ย

ขอโทษ ไม่มีภาษาไทยสำหรับเกม